Đăng nhập

Đăng nhập

Hỗ trợ mua hàng

0938 088 330 -

 0938 886 144

Hỗ trợ

24/7

bánh xe tách giấy DADF AB1
iR2520 iR2525 iR2530 iR2016 iR2020 iR2318 iR2420 iR2018 iR2022
350.000đ
Bánh xe tách giấy DADF
iR2230 iR3530 iR2270 iR3570 iR4570 iR3045 iR2545 iR2535
485.000đ
Sử dụng cho iR2230 iR3530 iR3570 iR4570 iR3245...
250.000đ
Fixing film IR3530/4570 / iR3035 /iR3045
3.200.000đ
Fixing film Unit IR1022 iR1024
2.050.000đ
Fixing film IR2020/2016/2318L/2420
3.150.000đ
Fixing film IR2018N/2022N
3.150.000đ
Fixing film Unit IR2230 /IR2270
2.850.000đ
Fixing film IR2525 iR2520 (FM3-9382)
3.260.000đ
3.050.000đ
Fixing film UNIT IR2535 iR2545 FM3-9303
6.950.000đ
Fixing film Unit iR3225
2.650.000đ
Fixing film Unit iR3235 iR3245
3.450.000đ
Fixing film Unit iR-ADV4025 ADV4035 ADV4045
4.650.000đ
Fixing film Unit iR-ADV4051
5.850.000đ
Fixing film Unit iR-ADVC5030 ADVC5035 ADVC5045 ADVC5051
10.850.000đ
Bộ hopper máy Canon iR-ADV4025 iR-ADV-4035 iR-ADV4235 iR-ADV4225
3.100.000đ
 
Go to top