Đăng nhập

Đăng nhập

Hỗ trợ mua hàng

0938 088 330 -

 0938 886 144

Hỗ trợ

24/7

Màn hình hiển thị
iR2270 iR3570 iR4570 iR3225 iR3235 iR3245
3.500.000đ
Màn hình hiển thị
iR2520 iR2525 iR2530 iR2535 iR2545
4.660.000đ
3.800.000đ
Dùng cho máy Canon IPF600/610
1.600.000đ
Dùng cho máy Canon IPF810/820
1.420.000đ
Dùng cho máy Canon IPF8000/8000s/9000/9000s
1.700.000đ
Dùng cho máy Canon IPF700/710
1.700.000đ
Dùng cho máy Canon IPF500/5000
1.342.000đ
Dùng cho máy Canon W8400
1.100.000đ
Dùng cho máy Canon W6400
1.100.000đ
MAIN CONTROLLER ASS'Y CANON IPF510
15.000.000đ
Motor DC IR3530/4570/3035
850.000đ
Main controller pcb assembly
bo chính iR3245
17.500.000đ
Main controller pcb assembly
bo chính iR3235
15.500.000đ
Main controller pcb assembly
bo chính iR3225
14.500.000đ
Main board IR2545
MAIN CONTROLLER PCB ASSEMBLY
12.790.000đ
Main Board iR2335
MAIN CONTROLLER
10.850.000đ
Main board iR2530
MAIN CONTROLLER PCB ASSEMBLY
11.260.000đ
 
Go to top